สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ดังนั้น เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้โรงเรียน เข้าไปศึกษากิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน ทุกกิจกรรม ได้แล้ว ที่หน้าเวป ของ สพป.อด. 4 กำหนดการแข่งขันจะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป.

Continue reading about การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2556