Continue reading about วิจัย ? มันดีมาก อยากให้คุณครูทุกท่านดูให้จบ ครับ

Continue reading about การประชุมทางไกลชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (14 ก.ค.60)

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2017

Continue reading about มาพัฒนาทักษะการพูดกัน

Continue reading about การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

Continue reading about รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนแม่เหล็ก) สพป.อุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2560