สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        O-NET ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆได้ ที่เมนูด้านขวา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     

ป.6 เปรียบเทียบ ปี 2556  

 ม.3 เปรียบเทียบ ปี 2556   

ป.6 เรียงลำดับ  

ม.3 เรียงลำดับ          

ป.6 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต    

ม.3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต

ป.6 เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็ก

Comments are closed.