สพฐ.ส่งหลักเกณฑ์การแข่งขันความสามารถทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน    (ไฟล์ที่ส่งโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์รูปเล่ม)ให้ทุกเขตพื้นที่เตรียมการแข่งขันผ่านทางเวปไซด์ ของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  หรือสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู เกณฑ์การแข่งขันด้านขวามือ  ซึ่งได้แยกเป็นสาระการเรียนรู้ไว้ให้แล้วครับ

Continue reading about สพฐ.ส่งเกณฑ์แข่งขันทักษะทางวิชาการให้เขตพื้นที่แล้ว

สพป.อุดรธานี เขต 4  ได้จัดทำกำหนดการประกวดดนตรีไทยและพื้นบ้าน  ในวันที่  9-10  กันยายน  2553  เสร็จแล้ว  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มตามรายชื่อ นำนักเรียนเข้าประกวดตามกำหนดการต่อไป ทั้งนี้ให้รายงานตัวก่อนการประกวดอย่างน้อย  1  ชั่วโมง ดาวโหลดกำหนดการที่นี่

Continue reading about กำหนดการประกวดดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน