แผนการนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในฝัน
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล
เครื่องมือนิเทสการอ่านเขียนภาษาไทย
แบบรายงานผลการสอบ O-NET ปี 2558 ฉบับโรงเรียน
กำหนดการนิเทศ

แผนยกระดับ NT

Comments are closed.